Đăng nhập
JSP Page
Thông tin chứng thư số

Hướng dẫn cập nhật:

Bước 1:

 • Cài đặt SmartSignSetup và chạy file SmartSignPlugin.exe
 • Bước 2:

 • Mở trình duyệt IE vào trang http://dl.smartsign.com.vn/capnhat chọn Internet option --> Sercurity --> Customer level..
 • Chọn Enable Initialize and script ActiceX controls not marked as safe for scripting --> nhấn Ok.
 • Bước 3:

 • Nhấn bất đầu để thực hiện cập nhật
 • Sau khi cập nhật thành công thời hạn Chứng thư số.

  Quý khách cần đăng ký thay đổi Chứng thư số với các dịch vụ mà Quý khách đang sử dụng (Kê khai thuê iHTKK, Kê Khai Hải quan điện tử, ...)

  Download chương trình cài đặt Smartsign win7 trở xuống: SmartSignSetup.rar
  Download chương trình cài đặt Smartsign win10: SmartSignSetup_win10.rar
  Download Java : java.rar
  Hướng dẫn sử dụng chi tiết: HUONGDANSUDUNG.pdf
  Hướng dẫn sử dụng tóm tắt: huongdansudungtt.pdf
  Download Teamviewer : TeamViewerQS.rar
  Download UltraViewer : UltraViewer_setup_5.1_vi.rar
  Mẫu biên bản : maubienban.rar
  Hỗ trợ: 19006276 nhánh 2

  Các câu hỏi thường gặp:

  1. Khi click vào nút thử lại nhiều lần như vẫn không hiện ra danh sách chữ ký số.

      - Kiểm tra đã cắm Token vào máy và máy đã nhận token hay chưa?

      - Kiểm tra chương trình smartsign đã cài vào máy và đã bật không?

  2.Không hiển thị các phiên bản chứng thư số khi vào trang cập nhật

      - Chọn Enable hoặc Prompt trong ActiveX controls and plug-in tìm Initialize and script ActiceX controls not marked as safe for scripting.